I 2016 överlappade hamnsterminalen Nick-Tera i Ukraina över 2,4 miljoner ton korn

I 2016 levererade sjöfartsterminalen i Nika-Tera (Sea Special-hamnen i Nika-Tera LLC, Nikolaev, en del av Group DF) 2,43 miljoner ton kornfrakt, vilket svarade för 60,4% av den totala lastomsättningen (4 miljoner ton), pressen serviceföretag. Dessutom laddade terminalen 0,31 miljoner ton mineralgödselmedel (7,76%) och 1,27 miljoner ton bulklast (31,62%).

I synnerhet laddade Nick-Tera 3,61 miljoner ton exportlast (12% mer jämfört med 2015), 78 tusen ton importerad last (upp till 57%) och 0,27 miljoner ton transitlast (upp till 64%).

Enligt ordföranden för Nika-Ter, specialiserad hamn, Alexander Gaid, lyckades företaget övervinna krisen som orsakats av förlusten av transitering och sådana traditionella varor som kol- och mineralgödselmedel. Nick-Tera bevarade hela volymen av lastomsättning jämfört med perioden före krisen och till och med nådde en högre nivå och började leverera nya typer av gods.

Loading...