Under den aktuella säsongen har Ukraina ökat exporten av ekologiskt spannmål

Enligt officiell statistik exporterade Ukraina 34,8 tusen ton ekologiskt vete, under de första sju månaderna av den aktuella säsongen, vilket visar en ökning med 24% och 15% jämfört med samma period 2015-2016 och 2014-2015 (28,1 tusen ton respektive 30.2 tusen ton).

Dessutom uppgick exporten av ekologisk korn från Ukraina i juli-januari 2016-2017 till cirka 2 tusen ton, vilket är 2,5 och 3,1 gånger mer jämfört med de första sju månaderna 2015-2016. och 2014-2015 (814 ton respektive 645 ton). Under den aktuella säsongen blev EU-länderna huvudköpare av ekologiskt spannmål från Ukraina, som köpte 88% av den totala veteförsörjningen och 98% av korntillförseln.

Loading...