Ukraina exporterar de flesta pasta till EU

Ukraina exporterar pasta till många europeiska länder, vilket står för 69% av exporten. För januari-november 2016 i EU levererades denna produkt till $ 17 600 000, vilket är 4,2 gånger mer än under motsvarande period 2010 (4 200 000 USD).

Ett av de ledande länderna som importerade produkter från EU år 2016 var Tyskland, som lyckades ta med 13,6% av alla pastaprodukter, andra plats togs av England, vilket sjönk till 12,6% och tredje plats togs av Spanien, som köpte nästan lika mycket som England - 12,3%.

För det mesta, Ukraina exporterar till EU snabbkokande nudlar. Denna produktion står för 88,4% av den totala exporten, vars storlek de senaste 6 åren har ökat 4 gånger jämfört med 2010. För närvarande överskrider pastaexporten i Ukraina importen. I 2016 stod för varje dollar importerad pasta för 1,8 dollar exporterade ukrainska produkter.

Loading...