Export av ukrainsk honung blev rekord år 2016

Enligt ASTP: s presstjänst blev förra årets export av ukrainsk honung en rekord. 56,9 tusen ton honung exporterades, vilket är 21 tusen ton mer än förra året och 5,8 gånger mer än 2011. Den största ukrainska honungen köptes av europeiska länder. I synnerhet importerade Tyskland förra året vår produkt på 32.600.000 dollar (33% av all honungseksport från Ukraina), Polen - 18,1 miljoner dollar (18,6%) och Förenta staterna - 17,7 miljoner dollar (18,1%).

Världshandeln med honung växer varje år, vilket framgår av ökningen av världsimporten med 32% över 5 år, vilket år 2015 uppgick till 23 miljarder dollar. I grund och botten köps produkterna av EU, som år 2015 bara importerade honung för 11 miljarder dollar (47%). Förenta staterna har blivit en annan stor konsument, som har köpt 26% av importerade produkter. På grund av ökningen av den internationella efterfrågan växer också exporten av ukrainsk honung. Till exempel minskade produktionsvolymerna till 63,6 tusen ton (jämfört med 2011) medan exportandelen ökade och uppgick till 56,6% (36 tusen ton).

Loading...