Rysslands jordbruksministerium kämpar med johannesbröd

I veckan höll jordbruksdepartementet i Ryssland ett möte för att diskutera frågan om johannesbröd och instruerade regionerna att vidta förebyggande bekämpningsåtgärder 2017.

Under mötet noterades att det under de senaste åren har skett en betydande ökning av antalet johannesbränder, vilket bland fall har orsakat problem för grödor. Jordbruksdepartementet är oroad över att en svamp av insekter kan förstöra en gröda inom några minuter. När deras matkälla börjar minska och de står i nära kontakt med varandra, frigörs serotonin, tvingar dem att byta till gräshoppor för mat och sedan en svärm av grynsprutor.

De senaste åren i norra Kaukasus har varit het och torr, vilket har lett till utbrott av gräshopparmat, och sedan till framväxten av johannesbröd som flyttade längre norrut och väst till viktiga jordbruksregioner i södra Ryssland. Jordbruksdepartementets tekniska centrum tillhandahöll regionala kontor med en handlingsplan och bekämpningsbekämpningsåtgärder som inkluderar jetbränsle och organiska fosforreserver.För 2017 planerar ministeriet att fördela medel som, om det gäller en johannesbröd, kommer att ge kontroll över 800 000 hektar mark.

Loading...