Ryssland har blivit världens största sockerbetsproducent

Jordbruksministerens chef Alexander Tkachev talade vid det agronomiska hela ryska mötet, att Ryssland ledde världslistan över de största producenterna av sockerbetor framför länder som Frankrike, USA och Tyskland. Enligt ministern uppgick sommarskörden av sockerbetor år 2016 till mer än 50 miljoner ton. Detta bör räcka för att producera 6 miljoner ton socker för att fullt ut täcka marknadens inhemska behov och öka exporten. Således, enligt jordbruksavdelningen, kan Ryssland 2017 sälja över 200 tusen ton socker utomlands, vilket är 25 gånger mer än det såldes förra året.

Alexander Tkachev ringde till föreningens gren och alla marknadsaktörer för att stimulera samarbetet med de närmaste och utomlands. Jordbruksdepartementet kommer också att fokusera mer på att öppna upp traditionella marknader i Centralasiatiska länder. Jordbruksdepartementets chef noterade dock att landet fortfarande är starkt beroende av främmande frön och importerar 70% av det nödvändiga sockerbetorplanteringsmaterialet.

Loading...