Ryssland förändrar mejeriindustrins taktik

Rysslands jordbruksministern Alexander Tkachev talade vid VIII-kongressen för den nationella unionen av mjölkproducenter, att trots att svårigheterna uppvisade mejeribranschen en positiv trend förra året. Över hela landet förblev mjölkproduktionen i nivå med 2015 och uppgick till 30,8 miljoner ton. Enligt ministern borde en mjölkproduktion, som har 5 000 kg produkt per ko, öka vinsten, med statligt stöd, upp till 18%.

Ministern sade att inom fem år kunde Ryssland minska importen av mjölk med 5-10% på grund av statligt stöd till mjölkproduktion, vilket nästan fördubblades 2016 till cirka 26 miljarder rubel. För att stimulera ytterligare investeringar i industrin har Ryssland ändrat reglerna för subventioner, vilket ökar hur länge mjölkkården kan byggas och öka ersättningen till 35% av kostnaden för montering. Långsiktig utveckling innefattar att locka till investeringar i mjölkboskapsuppfödning, bygga 800 nya mjölkkårdar fram till 2020 och uppnå mjölkens självförsörjning genom att öka genomsnittlig avkastning till 6000 kg per ko.

Loading...