Förenta staterna förhandlar om importen av ukrainska organiska vete

Förenta staterna är redo att förhandla om utbudet av ukrainska organiska vete på hemmamarknaden, sade minister för agronomisk politik och livsmedel i Ukraina Taras Kutovoy. Enligt honom har Förenta staterna mycket reglerat lagar inom livsmedelssäkerhet, varför det är ganska svårt att introducera nya produkter på marknaden. Men landet är redo för förhandlingar om ekologisk veteförsörjning, eftersom det är en populär global trend. Och Ukraina har den nödvändiga jorden för sådan produktion. Dessutom noterade T. Kutovoy att utsikterna för den ekologiska marknaden i Ukraina är mycket höga. Idag äger landet nästan en tredjedel av globala jordartsmetaller och exporterar också en mycket liten andel ekologiska produkter jämfört med den globala organiska marknaden.

Ukraina exporterar cirka 80% av ekologiska produkter. Men den globala organiska marknaden är 100 miljarder dollar. Och Ukraina exporterar bara sådana produkter för 17 miljoner euro. Således måste bönderna öka exporten och börja exportera mervärdesprodukter, tillade ministeren.

Loading...