Ukraina lanserade officiellt ett internationellt projekt för utveckling av landsbygdsområden

Lanseringen av USAIDs internationella projekt "Stöd till jordbruks- och landsbygdsutveckling" kommer att bidra till integrerad ekonomisk tillväxt genom utveckling av landsbygdsområden och jordbrukssektorn som helhet. Den officiella öppningen av projektet ägde rum som en del av en rad internationella forum och utställningar, som äger rum den 21-23 februari på KyivExpoPlaza. USAID-projektet arbetar för att minska handelshinder och skapa bättre förutsättningar för små och medelstora jordbruksföretag. Bland de viktiga uppgifterna är att skapa sysselsättningsmöjligheter för landsbygdsbefolkningen och attraktiva levnadsvillkor i landsbygden i Ukraina.

Ett viktigt fokus för projektet är också att förbättra konkurrenskraften för ukrainska jordbruksprodukter, införandet av internationella standarder för kvalitet och säkerhet, tillgången till nationella jordbruksprodukter till nya EU: s exportmarknader. Dessutom syftar projektet till att skapa ett öppet regelverk för markmarknadens funktion, liksom reformer som kommer att locka medel till modernisering av markbevattningssystem.

Den officiella öppningen av projektet deltog av USA: s ambassadör Marie Yovanovitch, representanter för Nederländernas och Tysklands ambassad, suppleanter till Verkhovna Rada i Ukraina, chefer för branschspecifika föreningar och forumdeltagare.

Loading...