Australiskt nötkött övervinner den globala marknaden

Förra året uppnådde australiensiska producenter den största lönsamheten sedan 2006 och enligt resultaten från Australian Pastoral Association (MLA) var försäljningsintäkterna samma som år 2015. Också i MLA-rapporten noteras att australiensiska tillverkare har uppnått den högsta produktiviteten när det gäller att öka vikternas egenskaper hos boskap, så effektiviteten och lönsamheten hos boskapsuppfödning är på högsta nivå. År 2015 har kostnaden för australiensiska nötkreatur ökat avsevärt, och hämtar tillväxten för världstullar för boskap, därefter effekterna av en långsiktig torka under 2012-2014.

Få stater har all chans att lova den långsiktiga lönsamheten för nötköttsproduktionen idag, vilket ledde till en ökning av kostnaden för nötkött, vilket förbättrade resultaten för australiensiska gårdar 2015. Landet har visat detta resultat, trots fortsatt klimatvariation (särskilt torka) och ökade resurser och miljöhinder. Men det här hindrar inte australiensiska nötköttsproducenter och exportörer att befästa sina positioner på den globala marknaden.

Loading...