År 2016 ökade bristen på utrikeshandel med varor i Ukraina

Enligt den statliga statistiktjänsten i Ukraina ökade underskottet i utrikeshandeln i Ukraina den 14 februari 2016 till 2 886 miljarder dollar, mot handelsöverskottet, vilket uppgick till 610,7 miljoner US-dollar året innan.

Särskilt förra året uppgick exporten av varor från Ukraina till 36.363 miljarder dollar, vilket är 4% mer jämfört med resultaten från 2015 när volymen av import av varor till Ukraina uppgick till 39.249 miljarder dollar, vilket är 4,6% mer. Export / import täckningsgraden var 0,93 (år 2015 var det 1,02). Ukraina genomförde framgångsrikt utrikeshandel med partners från 226 olika länder i världen. Under rapporteringsperioden ökade volymen av ukrainska varor för export till Europeiska unionen med 3,7% jämfört med 2015 - till 13 498 miljarder dollar. Importen av varor i EU ökade med 11,8% till 17,138 miljarder dollar.

Loading...