År 2017 kommer Vitryssland att öka rapsfröskörden

Enligt Republiken Vitrysslands ministerium för jordbruk och livsmedel ökade de planterade områdena av vinterrapsfrö för 2017-skörden till 352.5 tusen hektar, jämfört med 316 tusen hektar föregående år (inklusive förluster i vinterperioden på ca 25%).

Enligt centret för hydrometeorologi, kontroll och övervakning av miljöförorening med radioaktivt avfall (Hydromet) under första halvåret var de agrometeorologiska förhållandena för övervintring av rapsfrö ganska tillfredsställande. Endast i Vitebsk- och Gomelregionerna i rapsfröarna, som var i dåligt skick före resten, var observerade signifikanta förluster. I händelse av ytterligare gynnsamma väderförhållanden i februari och våren kan således den totala rapsfröet i Vitryssland överstiga de senaste siffrorna för det senaste året.

Loading...