Vintergrödor av Ukraina i riskzonen på grund av långvarig tinning

Den sista bilden från satelliten till Ukraina visar att snösmältområdet för närvarande innehåller centrala områden tillsammans med de södra. Den sista satellitbilden är inte helt molnlös, så det är svårt att se en komplett bild av hur tinningen sprider sig. Temperaturen under de senaste två dagarna var ganska godartad, men prognoserna indikerar små snöfallar och en minskning av temperaturen till -22C till torsdag natt.

I samband med detta utsätts växten för ökad fara, eftersom en nedgång i temperatur till låga värden under en längre tid (fram till mars) kan skada framtida gröda.

Loading...