SFGCU etablerar samarbete med Turkiet

Än idag, en delegation från Ukrainas statliga livsmedels- och spannmålsföretag med vice ordförande i OAO: s styrelse "GPZKU" Alexander Senem anlände i Ankara (Turkiet) vid ett officiellt besök.

Huvudsyftet med besöket, som utförs på inbjudan av generaldirektoratet för Turkiet för gränsrådet, var att inrätta bilaterala förbindelser och genomföra förhandlingar mellan Grain Rada och State Food Grain Industry Commission. Idag hölls ett officiellt möte mellan företrädare för Ukrainas statliga livsmedels- och spannkorporation och generaldirektoratet för TMO med biträdande minister för livsmedel, jordbruk och boskap i turkiska republiken, herr Mehmet Danish. Under mötet bekantade företrädare för statsbolaget sig med de särdrag som den turkiska spannmarknaden hade, aktiviteterna i Turkiets kornråd och presenterade SFGCU: s kapacitet och potential.

Vidare diskuterade parterna under mötet möjliga områden för vidare samarbete inom jordbruket. Under besöket kommer delegationen från Ukrainas statliga livsmedels- och spannkorporation också att besökaKornutbytet i Turkiet och bekanta sig med egenskaperna vid framställning av mjöl på exemplet av mjölkvarnet i regionen Polatli.

Loading...